Departments & Doctors

Doctors

Actual consultation hours may change depending on the situation,
please just contact us in advance.
TOTAL : 8,   PAGE : 1 / 2
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Бөөрний эмгэг судлалын тасаг
  AM
  PM
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Мэс заслын тасаг
  AM
  PM
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Хавдрын төв
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Мэс заслын тасаг
  AM
  PM
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Хавдрын төв
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Мэс заслын тасаг
  AM
  PM
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Мэс заслын тасаг
  AM
  PM
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Мэдээгүйжүүлэлтийн тасаг
  AM
  PM
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Мэдээгүйжүүлэлтийн тасаг
  AM
  PM
 • 변재현 교수소개 및 진료시간(월~토) 안내표
  Нэр Гараг Мэргэшсэн чиглэл
  Даваа Мягмар Лхагва Баасан Бямба Ням
  Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв
  Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг
  AM
  PM