Эрхэм зорилго/Алсын хараа

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өвчтөнд чиглэсэн сувилахуйгаар дамжуулан сэтгэл, зүрх, бие махбодоо үйлчлүүлэгчдэд бүрэн зориулж ард, иргэдийг эрүүл аж төрөхөд хувь нэмэр оруулна.

АЛСЫН ХАРАА

  • Мэргэшсэн хамгийн шилдэг эмчилгээг үзүүлдэг эмнэлэг
  • Өвчтөн төвт байгаль орчинд ээлтэй эмчилгээний орчинг бий болгосон эмнэлэг
  • Бүтээлч сургалт, судалгааг эрхэмлэдэг эмнэлэг
  • Бүс нутагтаа сайн дурын үйл ажиллагаа эрхэлдэг эмнэлэг

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭ ЦЭНЭ

  • Мэргэжлийн чадавхыг бэхжүүлэх
  • Байгаль орчинд ээлтэй эмчилгээний орчин
  • Сургалт, судалгаа
  • Нийгмийн хариуцлага