Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээний дараалал (ER)

  • Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээний төв нэг давхрын хүлээлгийн хэсэгт байдаг. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх өрөөний хажууд байрлах хүлээн авахад бүртгэл хийлгэн эмчлүүлнэ үү.
  • Тусламж хэрэгтэй тохиолдолд гадаад иргэдийн эмчилгээ төв (Утас: + 82-62-220-3770)-аас лавлана уу.

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээ

Чусон их сургуулийн эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээний төв нь Ямар ч үед үүсэж болох онцгой байдалд бэлэн байж, хурдан, шуурхай үйлчлэхийн тулд эмчилгээний бүх салбаруудын хамтын ажиллагааг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлж байна. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төвөөс 24 цагийн аль ч үед эмнэлгийн үйлчилгээ авах боломжтой бөгөөд эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн эмч нарыг байнга ажиллуулж яаралтай тусламж шаардлагатай байгаа өвчтөнд түргэн, шуурхай үйлчилж, оношийг зөв тогтоодог.

Тус мэргэжлийн эмч нарын тусламжтайгаар “Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төв”-д дотрын тасаг, хүүхдийн тасаг, мэдрэлийн тасаг, сэтгэцийн эрүүл мэнд судлалын тасаг, мэс заслын тасаг, гэмтэл согог, мэс заслын тасаг, мэдрэлийн мэс заслын тасаг, чих, хамар, хоолойн тасаг, цээж, зүрх судасны мэс заслын тасаг, арьс өнгөний тасаг, нүдний тасаг, урологийн тасаг, Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний тасаг, дүрс оношилгооны тасаг, туяа эмчилгээ, хавдар судлалын тасаг, эмгэг судлалын тасаг, нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг, хөдөлмөр, орчны эрүүл мэндийн тасаг, яаралтай тусламжийн тасаг, шүдний тасаг ажиллаж байна.

Түргэн тусламжийн машин ашиглах

Зөвхөн эмнэлгийн өвчтөнүүд бус яаралтай тусламж шаардлагатай хүмүүс ямар ч үед түргэн тусламжийн машиныг ашиглаж болно.