현재페이지 경로 정보입니다. 뎁스 메뉴리스트를 이용하여 페이지를 이동하실 수 있습니다.

Print Page.

Internal Medicine

Тархи, мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Тархи, мэдрэлийн мэс заслын тасаг нь тархинд үүсч болох гэмтэл, хавдар, тархины судасны эмгэг, үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орох, удамшлын гаралтай болон төрөлхийн өвчнийг оношилж, мэс заслын аргаар эмчилж, эмнэлгийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг ашиглан арвин их туршлагад тулгуурлан өвчтөнийг эмчлэхэд бүх хүчээ дайчлан ажиллаж байна.
Тархи судасны мэс заслын тасаг – Тархины шигдээс, тархины цус алдалт, тархины тараагуур судасны цүлхэн, зүүн тархины тараагуур судасны гажилт зэргийг оношилж, эмийн эмчилгээ болон судасны мэс засал зэргийг хийж байна.
Тархины хавдрын мэс заслын тасаг – Тархины хавдрыг оношилж, эмчилдэг бөгөөд тархины хавдартай хавсардаг эпилепси буюу татаж унах өвчний таталтыг зохицуулах зэрэг тархины хавдартай өвчтөнүүдийн эмчилгээний ихэнх хэсгийг хариуцан ажилладаг.

Өвчний үндсэн төрөл

Тархи судасны өвчин (харвалт), зүүн тархины тараагуур судасны гажилт, тархины хавдар, тархины халдвар, эпилепси буюу татаж унах өвчин, толгойн гэмтэл, нурууны хазайлт, нуруу нугасны судасны нарийсал, нуруу нугасны ургац, нуруу нугасны хавдар, нуруу нугасны судасны гажилт, цээж болон бүсэлхийн нугалмын гэмтэл, удамшлын гаралтай болон төрөлхийн мэдрэлийн тогтолцооны өвчин гэх мэт

Үндсэн мэс засал

Тархины тараагуур судас боох мэс ажилбар, дотор судасны мэс засал, тархины ховдол болон хэвлийд шунт тавих мэс засал гэх мэт

Үндсэн шинжилгээ, оношилгоо

  • Компьютер томограф (CT) – X-ray болон хэт авиаг хүний биед олон талаас нь тусгаж, үүнийгээ компьютер дээр буулгах замаар хүний биеийн дотор талыг бичлэг болгодог шинжилгээ
  • Соронзон резонанст томограф (MRI) – Соронзон талбайн орчин бүрдүүлсэн том хэмжээтэй аппарат уруу хүний биеийг оруулсны дараа хүчтэй долгион тусгаж биеийн устөрөгчийн атомыг хөдөлгөөнд оруулах ба эдээс гарах дохионы өөрчлөлтийг хэмжин компьютероор дамжуулан бичлэг болгодог шинжилгээ
  • Тархины судасны ангиографи (4-vessel angiography) – Тархины судас уруу тодосгогч тарьж X-ray бичлэг хийн тархины судсанд өөрчлөлт байгаа эсэхийг ажигладаг шинжилгээ
  • Хэт авианы допплерографийн шинжилгээ (TCD: Transcranial Doppler) – Хүний биеэр хоргүй хэт авиаг нэвтрүүлж тусч буй дууны давтамжийг бичлэг болгон буулгах замаар тархины судас бөглөрсөн эсэх болон судасны цохилох хурдны талаарх мэдээллийг авч болдог шинжилгээ

Бусад

Тархины хавдрын клиник, тархины судасны клиник, тархины цус харвалтын клиник ажиллаж байна.