현재페이지 경로 정보입니다. 뎁스 메뉴리스트를 이용하여 페이지를 이동하실 수 있습니다.

Print Page.

Мэдрэлийн тасаг

Тасгийн танилцуулга

Мэдрэлийн тасаг нь тархи, нугас зэрэг төвийн мэдрэлийн систем болон тархины мэдрэл, захын мэдрэлийн систем, мөн булчингийн хамааралтай захын мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааны доголдлыг оношилж дотрын тасгийн эмчилгээний аргачлалаар эмчилдэг тасаг бөгөөд “Тархины цус харвалтын төв”, “Хөдөлгөөний өвчний клиник”, “Зөнөх өвчний клиник”, “Эпилепси буюу татаж унах өвчний клиник”, “Нойрны эмгэгийн клиник”, “Толгой эргэх өвчний клиник”, “Толгойн өвчний клиник” зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

  • Тархины цус харвалтын төв - тархины цус харвалт нь цаг хугацаатай уралдаж байдаг өвчин тул яаралтай тусламжийн өвчтөн зориулан BEST хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хурдан, шуурхай оношилж, эмчлэх боломжоор хангаж байгаа бөгөөд тархины цус харвалтын нарийн мэргэжлийн эмчилгээний өрөөг ажиллуулж, өвчтөнийг эмчилж, хяналтад оруулах мэргэжлийн эмчилгээний аргыг ашиглаж байна.
  • Хөдөлгөөний өвчний клиник - Биеийн хөдөлгөөн удааширч, чичрэх ба алхалт нь жижигсдэг “паркинсоны өвчин”-өөс гадна гар чичрэх зэрэг “удаашрах, хурдсах хөдөлгөөний өөрчлөлт”-ийг үзүүлдэг эмгэгийг оношилж, мэргэжлийн, цогц, тохирсон эмчилгээг үзүүлэх замаар амьдралын чанарыг дээшлүүлж байна.
  • Эпилепси буюу татаж унах өвчний клиник - Электромиографийн шинжилгээний өрөөг ажиллуулж, татаж унах өвчтэй өвчтөний оношилгоо, эмчилгээнд бүх хүчээ дайчлан ажиллаж байгаа ба татаж унах өвчтэй өвчтөнийг нийгэмд дасан зохицоход нь тусалж байна.
  • Нойрны эмгэгийн клиник - нойргүйдэл, унтах үед амьсгал түр зогсох, хурхирах, хөл чилж, чичрэх хам шинж, нарколепси (нойр хүрэх өвчин) зэрэг нойргүйдлийн өвчтэй өвчтөнүүдэд зориулан нойрны эмгэгийн оношилгооны өрөөг ажиллуулж байна.
  • Зөнөх өвчний клиник - зөнөх өвчнийг эрт үед нь илрүүлж, урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хийх нь хамгийн чухал байдаг учир сэтгэл, мэдрэлийн шинжилгээгээр дамжуулан зөнөх өвчнийг эрт үед нь оношилж, зөнөх өвчтөнүүдийг нийгэмших, энгийн амьдралдаа эргэн ороход нь тусалж, зөнөсөн өвчтөний гэр бүлийг зовлонг нимгэлэхийн тулд бүх чадлаа дайчлан ажиллаж байна.
  • Толгой эргэх өвчний клиник - Толгой эргэх тохиолдол түгээмэл байдаг бөгөөд маш олон зүйлсээс шалтгаалдаг. Тархи гэх мэт төв мэдрэлийн системийн доголдлоос бий болдог толгой эргэх өвчнийг оройтон оношлох тохиолдолд хурц хам шинж үүсгэж болох ба түүнчлэн захын мэдрэлийн гаралтай толгой эргэх өвчин мөн адил системтэй эмчилгээ хийх шаардлагатай байдаг тул толгой эргэх өвчнийг оношилж, эмчлэхэд бүх чадлаа дайчлан ажиллаж байна.
  • Толгойн өвчний клиник - толгойн өвчний асуумж авч өвчний түүхийн талаар тодорхой сонсох ба мэдрэлийн тасгийн шинжилгээний хариу, тархины бүх давхаргын зураг, тархины соронзон резонанст томографийн шинжилгээ болон тархины соронзон резонанст ангиографийн шинжилгээгээр дамжуулан толгойн өвчнийг нарийн оношилж, өвчний өвдөлтийг түр хугацаанд саармагжуулдаг эмийн эмчилгээнээс татгалзаж урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хийж толгойн өвчнийг үндсээр нь эмчлэхийг зорьж байна.

Өвчний төрөл

Тархины цус харвалт (тархины шигдээс, тархины цус алдалт), гар чичрэх (гар салганах), паркинсоны өвчин, зөнөх, эпилепси буюу татаж унах өвчин, толгойн өвчин, толгой эргэх, ухаан алдах, муужирч унах, нойрны эмгэг, захын мэдрэлийн системийн өвчин (гар, хөл бадайрах), булчингийн өвчин, нүүрний саажилт, тархины үрэвсэл, менингит буюу тархины зөөлөн хальсны үрэвсэл гэх мэт үрэвсэлт өвчин, мэдрэлийн судасны өвдөлт, тархмал хатуурал