현재페이지 경로 정보입니다. 뎁스 메뉴리스트를 이용하여 페이지를 이동하실 수 있습니다.

Print Page.

Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг

Тасгийн танилцуулга

Чусон их сургуулийн эмнэлэгийн нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг нь зорилгоо биелүүлэхийн тулд тархины цус харвалт, нугасны гэмтэл, тархины саажилт, булчингийн мэдрэлийн өвчин, ясны хугарал болон тасарснаас үүдэлтэй өвдөлт, зүрх судас, уушигний өвчин, спортын гэмтлийг нөхөн сэргээх хөдөлгөөнийг хийлгэх зэрэг нөхөн сэргээх чиглэлээр мэргэшсэн тасаг юм.

Өвчний төрөл

 • Тархины цус харвалт болон тархины гэмтэлтэй өвчтөний биеийн саажилттай хэсгийн ажиллагааг нөхөн сэргээж, өвчний хүндрэлийг багасгах ба хэлний эмчилгээ, мэргэжлийн эмчилгээ болон хөдөлгөөний эмчилгээ зэрэг нөхөн сэргээх цогц эмчилгээг хийж байна.
 • Нөхөн сэргээхэд шаардлагатай туслах төхөөрөмжөөр хангаж, сэтгэл санааны эмчилгээ болон зөвлөгөөг үзүүлж байна.
 • Өвдөлт болон булчингийн мэдрэлийн өвчний үед мэдрэхүйн шинжилгээ хийж өвчтөний мэдрэл болон булчингийн байдлыг шинжилж, өвдөлтийг үр дүнтэй эмчлэхийн тулд тусгай физик эмчилгээ, тариа болон орчин үеийн дэвшилтэт физик эмчилгээний аппаратыг ашиглаж байна.
 • Спортын гэмтлийг нөхөн сэргээх эмчилгээнд эрүүл амьдрахыг хүсэн олон төрлийн спортоор хичээллэдэг энгийн хүмүүсийн гэмтлээс гадна мэргэжлийн тамирчдын гэмтлийг ишокинетикийг шинжилгээ болон зүрх судас, уушигний үйл ажиллагааны ачааллыг тогтоох шинжилгээ зэрэг шинжлэх ухаанд үндэслэсэн шинжилгээг системтэйгээр хийж хөдөлгөөнийг сайжруулахын тулд гэмтлийг багасгаж, хурдан эдгэрэхэд нь тусалдаг.

Эмчилгээ

 • Физик эмчилгээ: өвдөж, гэмтсэний дараа биеийн үйл ажиллагааг нөхөн сэргээхэд хялбар болгох зориулалт бүхий төхөөрөмж ашигладаг эмчилгээ юм.
 • Хөдөлгөөний эмчилгээ: нөхөн сэргээх хөдөлгөөний эмчилгээгээр дамжуулан саажилттай болсон булчинг чангаруулж, бүх биеийн тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлж хөдлөхөд шаардагддаг биеийн мэдрэхүйг ашиглах чадварыг сайжруулах зорилготой.
 • Мэргэжлийн эмчилгээ: бие махбодын гэмтэлтэй, ойлгох чадваргүй, нийгмийн сэтгэлзүйн үйл ажиллагааны доголдол, хөгжлийн бэрхшээл болон бусад саажилттай хүмүүсийн бие даах чадварыг сайжруулж, үйл ажиллагаан нь нэмэгдүүлж, хадгалах, урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг нь сайжруулдаг эмчилгээний арга юм.
 • Хэлний эмчилгээ: Төрөл бүрийн өвчин, гэмтлээс үүдэн ярих чадвараа алдсан өвчтөнүүд болон хэл ярианы хөгжлийн саатал, авиа, дуудлагын согогтой өвчтөнүүдийн хэлний чадварыг үнэлж, хэлний эмчилгээ хийдэг.

Оношилгоо

 • Электромиографийн шинжилгээ: мэдрэлийн дамжуулалтын шинжилгээ, электромиографийн зүүн шинжилгээ гэж хуваадаг ба булчин, мэдрэлд үүсч буй электрон сигналыг ажиглан захын мэдрэлийн систем, мэдрэл-булчингийн холбоос болон булчинд өөрчлөлт орж байгаа эсэхийг мэдэхэд ашигладаг шинжилгээ юм.
 • Тулгуур хөдөлгөөний эрхтний хэт авиан оношлогоо (ЭХО): тулгуур хөдөлгөөний эрхтний хэт авиан оношлогоо нь үе мөч, мөгөөрс, шөрмөс, шандас, салст бүрхүүл, булчин, мэдрэл зэрэг хүний биеийг хөдөлгөөнд оруулж байдаг тулгуур хөдөлгөөний эрхтний бүтцийн согогийг оношилдог ЭХО шинжилгээг хэлнэ.
 • Хөдөлгөөний ачааллыг тогтоох шинжилгээ: хөдөлгөөний ачааллыг тогтоох шинжилгээ нь гүйлтийн зам дээр алхах, гүйх үеийн зүрхний цахилгаан бичлэг (EKG), амьсгалын хий (хүчилтөрөгч ба нүүрстөрөгчийн давхар ислийн агууламж)-г нарийн тогтоодог шинжилгээ бөгөөд дасгалын үед илэрч болох зүрх судас, уушигний үйл ажиллагааны аюулыг урьдчилан тооцоолж, зүрхний хөдөлгөөний чадвар болон уушигний амьсгалах чадвар, энергийн зарцуулалт, хүчилтөрөгчийн дээд хязгаар зэрэг зүрх судас, уушигний үйл ажиллагаатай холбоотой үзүүлэлтүүдийг дүгнэж, хувь хүний зүрх судас, уушигний чадварт тохирсон дасгал, хөдөлгөөнийг тогтоохын шинжилгээ юм.
 • Биеийн ерөнхий шинжилгээ: эрүүл мэндийн бүх төрлийн үзүүлэлтүүдийг үнэлж биеийн биологийн насыг тодорхойлж, биелүүлэх боломжтой зорилгыг тогтоон түүнд тохирсон дасгал, сургуулилтыг хийхэд туслах шинжилгээ юм.
 • Булчин, үе мөчний үйл ажиллагааны шинжилгээ: Үе мөч тус бүрийн даацын дээд хязгаарыг тогтоож, биеийн баруун, зүүн талын үйл ажиллагааны үзүүлэлтийн зөрүү, хүйс, нас тус бүрийн стандарт үзүүлэлттэй харьцуулан үе мөчний үйл ажиллагааны тухайн үеийн байдлыг бодитойгоор үнэлж булчин нэмэх дасгалын түвшинг тогтоодог шинжилгээ юм.