현재페이지 경로 정보입니다. 뎁스 메뉴리스트를 이용하여 페이지를 이동하실 수 있습니다.

Print Page.

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тасаг

Тасгийн танилцуулга

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тасаг нь эмэгтэйчүүдийн өвчнийг эмчилдэг гол тасаг бөгөөд эх барих, эмэгтэйчүүд гэж 2 хуваагдаг. Нийт 6 мэргэжлийн эмч нар ажиллаж байна. Эх барих чиглэлээр хэвийн болон хэвийн бус жирэмслэлт, өндөр эрсдэлтэй жирэмслэлт болон төрөлт зэрэг жирэмслэлттэй холбоотой эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр бэлгийн бойжилтын үе, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрхтний өвчин, цэвэршилт, эмэгтэйчүүдийн хавдар, үргүйдлийн эмчилгээ (хуруу шилний хүүхэд), дуран мэс засал гэх мэт эмчилгээг үзүүлж байна.

 • Эх барих - өндөр эрсдэлтэй эхийн өвчнийг эмчилж, ургийн эрүүл мэндийг тодорхойлохын тулд бүх төрлийн шинжилгээ хийдэг. Түүнчлэн төрөлхийн зүрхний өвчнөөс гадна ургийн бүх төрлийн өвчнийг эрт илрүүлж, ургийн өвчнийг эмчлэхийн тулд бусад тасгуудтай хамтран ажиллах замаар эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
 • Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал - PDT буюу гэрлийн эмчилгээ гэх мэт орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж, эмчилгээний аргачлалыг нэвтрүүлж, эмэгтэйчүүдийн хөхний өвчин болон эмэгтэйчүүдийн хавдрыг эрт илрүүлж, эмчлэхэд анхаарч ажиллаж байна.
 • Нөхөн үржихүйн дотоод шүүрэл - сарын тэмдэг тогтмол бус ирэлт, сарын тэмдэг тасалдах шалтгааныг тогтоож, эмчлэх, цэвэршилт, цэвэршсэн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, ясны сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
 • Эмэгтэйчүүдийн дуран - умайн булчингийн томрол, зузаарал, өндгөвчийн бүх төрлийн хавдар, эмэгтэйчүүдийн хавдар зэрэг эмэгтэйчүүдийн төрөл бүрийн өвчний дурангийн мэс засал хийж байна.
 • Үргүйдлийн клиник - үргүйдлийг мэргэжлийн түвшинд эмчлэхийн тулд “Үргүйдлийн клиник”-ийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд үргүйдлийг оношилж, эмчлэх мэс заслыг хийж байна. Мөн эх барих тасагтай хамтран жирэмслэлтийн чиглэлээр эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж байна.
 • Эмэгтэйчүүдийн шээсний сувгийн эмгэг - аарцагны хэсгийн нөхөн сэргээх мэс ажилбар болон ачааллаас үүдсэн шээс задгайрлын мэс заслыг хийж байна.

Эмчилгээ

Эмэгтэйчүүдийн хавдрын дурангийн мэс засал, умайн хүзүүний дурангийн шинжилгээ, өндөр давтамжит цахилгаан долгионоор умайн булчингийн томрол, зузаарал хайлуулах эмчилгээ, фотодинамик эмчилгээ, эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал, хөхний хавдрын мэс засал, шээс задгайрлын мэс засал, хярзангийн гоо засал, дааврын эмчилгээ, ургийн нарийвчилсан ЭХО, согогтой хүүхдийг тогтоох шинжилгээ, хуруу шилний хүүхэд суулгах гэх мэт

Оношилгоо

 • ЭХО
 • Эсийн шинжилгээ
 • Умайн хүзүүний хэсгийг томруулан зураг авах
 • Өндөр эрсдэлтэй эх, согогтой хүүхдийн шинжилгээ
 • Ясны скан шинжилгээ
 • Хөхний гамма камер