현재페이지 경로 정보입니다. 뎁스 메뉴리스트를 이용하여 페이지를 이동하실 수 있습니다.

Print Page.

Дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын тасаг

Тасгийн танилцуулга

Дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын тасаг нь Чихрийн шижин өвчин, бамбай булчирхайн өвчин, өчин тархи, бөөрний дээд булчирхай, ясны бодисын солилцоо, жингийн илүүдэл болон бусад дотоод шүүрлийн өвчнийг мэргэжлийн түвшинд эмчилдэг.

Өвчний төрөл

Чихрийн шижин өвчин, бамбай булчирхайн өвчин, өчин тархи, бөөрний дээд булчирхай, ясны бодисын солилцоо, жингийн илүүдэл, дотоод шүүрлийн бусад өвчин

Оношилгоо

1. Чихрийн шижин өвчний клиник : Чихрийн шижин өвчин, түүний хүндрэлийн оношилгоо, эмчилгээг “Чихрийн шижин өвчний клиник” төвд хийхэд туслах ба чихрийн шижин өвчний сургалт явуулж зөв мэдээллийг олгох

 • Чихрийн шижин өвчнөөс үүдэлтэй ретинопатийн шинжилгээ (нүдний ёроолыг дурандах камер ашиглан нүдний ёроолын зураг авах)
 • Чихрийн шижин өвчнөөс үүдэлтэй невропатийн шинжилгээ (DiCAN хийх)
 • Тараагуур судасны ЭХО шинжилгээ (тараагуур судас ЭХО-г ашгиглан тараагуур судасны нарийсалтай эсэх, тромбогенез үүссэн эсэхийг тогтоох)
 • Чихрийн шижин өвчнөөс үүдэлтэй бөөрний шинжилгээ (чихрийн шижинтэй өвчтөн эмнэлэгт ирэх үед BUN/Cr болон шээсний protein зэргийг тодорхойлох)
 • Чихрийн шижин өвчний оношилгооны шинжилгээ (75гр-ыг уулгаж глюкозын ачаалалтай сорил хийх - чихрийн шижин өвчнийг оношлох үед чихрийн шижин өвчний төвд чихрийн шижин өвчний хүндрэлийн шинжилгээг хийх)
 • Биеийн өөх, тосны хэмжээг тогтоох шинжилгээ (чихрийн шижинтэй өвчтөн эмнэлэгт анх ирэхэд нь биеийн өөх, тосны хэмжээг тодорхойлох шинжилгээг авах ба таргалалтын хэмжээг тогтоох – таргалалтын түвшнөөс хамааран Таргалалтын клиниктэй холбож жин хасах эмчилгээг хийх)
 • Чихрийн шижинтэй хамаарал бүхий цусны шинжилгээ болон бусад шинжилгээ

2. Бамбай булчирхайн төв : Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны доголдол болон бамбай булчирхайн хавдрын шинжилгээг эмнэлэгт ирсэн өдөр нь шууд хийх ба хурдан шуурхай оношилж, эмчлэх

 • Бамбай булчирхайн ЭХО болон бамбай булчирхайн зангилааны нарийн зүүний хатгалттай эсийн шинжилгээ
  -Эмнэлэгт ирсэн өдөр нэг цэгийн үйлчилгээгээр дамжуулан хийх
 • Бамбай булчирхайн хорт хавдартай өвчтөн
  -Мэс засал
  -Цацраг идэвхт изотопын эмчилгээ
  -мэс заслын дараах хяналт, шинжилгээ
 • Бамбай булчирхайн өвчний эмчилгээ
  -Бамбай булчирхайн ЭХО
  -Бамбай булчирхайн цөмийн шинжилгээ

Таргалалтын клиник : Бодисын солилцооны хам шинжийн үндэс болох таргалалтыг тодорхойлж, “Таргалалтын клиник”-ээр дамжуулан байнгын хяналтад оруулан, эрүүл хооллолт болон дасгал сургуулилтын талаар сургалт явуулж, турах арга замын санал болгодог.

 • Таргалалт хэмжих тест
  - Хувь хүний таргалалтын хэмжээ, төрлийг тогтоож, биеийн таргалалт их байгаа хэсгийг мэдэж болох бөгөөд үр дүнд үндэслэн хүн бүрд тохирсон эмчилгээг үзүүлэх Хөдөлгөөний ачааллыг тогтоох
  - Таргалалтын хэмжээнээс хамааран дасгал хөдөлгөөн болон зүрх судас, уушигний үйл ажиллагааг шалгах ба таргалалтаас үүссэн өвчнийг оношилж, эмчлэх

Ясны сийрэгжилтийн клиник

 • Хамгийн сүүлийн үеийн DEXA аппаратыг ашиглан оношилж, цус болон шээсний шинжилгээгээр ясны сийрэгжилтийг шинжилдэг.
 • Ясны сийрэгжилтэд эм, кальци, эрдэс бодистой хооллолтын талаар сургалт явуулдаг.
 • Дотоод шүүрэл болон бодисын солилцооны эмгэгийн клиник
 • Өчин тархи болон бөөрний дээд булчирхайн шинжилгээ
 • Дааврын өөрчлөлтийн шинжилгээ болон дааврын эмчилгээ
 • Эмэгтэйчүүдийн дааврын шинжилгээ болон дааврын эмчилгээ