Тусгай эмчилгээний төв

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төв

Чусон их сургуулийн эмнэлгийн Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төв нь хурдан шуурхай, зөв оношлохын тулд гэнэтийн онцгой байдалд бэлтгэн бүх тасаг нэгж хоорондын үр дүнтэй хамтын ажиллагааны тогтолцоог байгуулсан.
24 цагийн турш хэзээ ч өвчтөнд тохирсон эмчилгээг үзүүлэхийн тулд Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн эмч мэргэжилтэн нар байнга ажиллах бөгөөд ингэснээр хурдан шуурхай, зөв оношлох боломжтой юм.
Эрүүл мэндийн яамнаас тогтоосон Гэмтлийн яаралтай тусламжийн төв нь гэмтлийн мэс заслын тасгийг байгуулсан ба гэмтсэн өвчтөний амьд гарах боломжийг нэмэгдүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэх багийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.