Тусгай эмчилгээний төв

Нуруу, нугасны төв

Танилцуулга

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, гэмтэл согог, мэс заслын тасаг, нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг, мэдээгүйжүүлэх эрчимт эмчилгээний тасгийн нуруу, нугасны мэргэжлийн эмч нараас бүрдсэн баг нуруу, нугасны өвчний эмчилгээг удирдан явуулдаг.