Автомашины зогсоол/Буухиа автобус

Автомашины зогсоол

Чусон их сургуулийн эмнэлгийн автомашины зогсоол төв барилга (зогсоол 1, 2) болон эмнэлгийн оршуулгын ёслолын танхимын хажууд байрлах ба автомашины зогсоолын барилга болон шинээр баригдсан зогсоолтой.

Буухиа автобус

Чусон их сургуулийн эмнэлгийн зүгээс өвчтөн болон асран хамгаалагчдад зориулан хоёр ээлжийн автобус (богино зайны буухиа автобус)-аар үйлчилж байгаа ба 15 минутын зайтай явдаг.
(Автобусны цагийн хуваарийг Чусон их сургуулийн эмнэлгийн мэдээллийн цэгээс авч болно.