Зохицуулагч

Манай эмнэлгийн төв барилгын 1 давхарт байдаг. Эмнэлгийн талаарх ерөнхий мэдээлэл өгч, Q&A-д хариулан зөвлөгөө өгч байна.