Main Menu Contents SIte Info

Patient centric, nature-friendly global hospital

“Хавдрын төв”, “Зүрх судасны төв”, “Чихрийн шижин өвчний төв”, “Нуруу, нугасны төв”, “Гэмтэл согог, яаралтай тусламжийн төв”, “Эрүүл мэндийн нэгдсэн тусламж, үйлчилгээний төв” зэрэг олон төрлийн төвүүдээр дамжуулан өвчинд чиглэсэн тусгай эмчилгээг үзүүлснээр салбар тус бүрийн архаг өвчний эмчилгээг тэргүүлж байна.

정지/재생

Мэдээлэл
Амбулаторийн эмчилгээ
Эмнэлэгт хэвтэх, эмнэлгээс гарах
Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ
Түргэн тусламжийн машин ашиглах