Холбоо барих

 • Лавлах / Утас : 062-220-3114, Факс: 062-232-5723
 • Үзлэгийн цаг авах / Утас: 062-220-3006, 3009, Факс: 062-228-3524

Тасаг

 • Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төв : 062-220-3119
 • Хавдрын төв : 062-220-3010
 • Нуруу, нугасны төв : 062-220-3682
 • Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг : 062-220-3153
 • Амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасаг : 062-220-3661
 • Халдварт өвчин судлалын тасаг : 062-220-3093
 • Ревматизм (хэрэх өвчин)-ын тасаг : 062-220-3093
 • Эрүүл мэндийн нэгдсэн тусламж, үйлчилгээний төв : 062-220-3030
 • Мэдрэлийн тасаг : 062-220-3128
 • Арьс өнгөний тасаг : 062-220-3130
 • Цээж, зүрх судасны мэс заслын тасаг : 062-220-3160
 • Мэдрэлийн мэс заслын тасаг : 062-220-3120
 • Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тасаг : 062-220-3080
 • Чих, хамар, хоолойн тасаг : 062-220-3200
 • Мэдээгүйжүүлэлт, эрчимт эмчилгээний тасаг : 062-220-3229
 • Дүрс оношилгооны тасаг : 062-220-3230
 • Туяа эмчилгээ, хавдар судлалын тасаг : 062-220-3245
 • Эмгэг судлалын тасаг : 062-220-3270
 • Хөдөлмөр, орчны эрүүл мэндийн тасаг : 062-220-3632
 • Зүрх судасны төв (Зүрх судасны тасаг) : 062-220-3025
 • Чихрийн шижин өвчний төв: 062-220-3011
 • Үе мөчний төв : 062-220-3140
 • Эрүүл мэндийн нэгдсэн тусламж, үйлчилгээний төв : 062-220-3030
 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг : 062-220-3016
 • Бөөрний тасаг : 062-220-3059
 • Дотрын тасаг : 062-220-3059
 • Хүүхдийн тасаг : 062-220-3040
 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд судлалын тасаг : 062-220-3100
 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд судлалын тасаг: 062-220-3100
 • Гэмтэл согог, мэс заслын тасаг : 062-220-3140
 • Гоо сайхны мэс заслын тасаг : 062-220-3180
 • Нүдний тасаг : 062-220-3190
 • Урологийн тасаг : 062-220-3210
 • EЯаралтай тусламжийн тасаг : 062-220-3280
 • Оношилгоо, шинжилгээний тасаг : 062-220-3256
 • Цөмийн эмчилгээний тасаг : 062-220-3589
 • Техникийн алба : 062-220-3374
 • Хүнсний шим тэжээлийн алба : 062-220-3325

Төлөвлөлтийн хэлтэс

 • Төлөвлөлтийн алба : 062-220-3730
 • Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба : 062-220-3355

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс

 • Зар сурталчилгааны алба: 062-220-3288
 • Гадаад харилцааны алба (Нийгмийн төсөл хөтөлбөр): 062-220-3677
 • Гадаад харилцааны алба (Эрүүл мэндийн хамтын ажиллагааны төв): 062-220-3989

Захиргааны хэлтэс

 • Захиргааны алба: 062-220-3321
 • Даатгалын алба: 062-220-3346
 • Үйлчилгээний алба: 062-220-3371
 • Тусгай төсөл, хөтөлбөрийн алба: 062-220-3352
 • Худалдан авалтын алба: 062-220-3322
 • Санхүүгийн алба: 062-220-3361

Эмчилгээний туслах хэлтэс

 • Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төв: 062-220-3119, 3129, 3280
 • Оршуулгын ёслолын танхим: 062-220-3352
 • Сувилахуйн удирдлагын алба: 062-220-3301
 • Эрүүл мэндийн нэгдсэн тусламж, үйлчилгээний төв: 062-220-3030
 • 31 тасаг: 062-231-8331,8831
 • 33 тасаг: 062-231-8333,8833
 • 52 тасаг: 062-231-8552,8852
 • 61 тасаг: 062-231-8661,8861
 • 63 тасаг: 062-231-8663,8863
 • 72 тасаг: 062-231-8772,8872
 • Эмчилгээний зардлыг хянан шалгах алба: 062-220-3348
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв: 062-220-3500
 • Ажлын бүртгэлийн алба: 062-220-3351
 • Мэс заслын өрөө: 062-220-3220,3221
 • Сургалтын алба: 062-220-3552
 • 32 тасаг: 062-231-8332,8832
 • 51 тасаг: 062-231-8551,8851
 • 53 тасаг: 062-231-8553,8853
 • 62 тасаг: 062-231-8662,8862
 • 71 тасаг: 062-231-8771,8871
 • 73 тасаг: 062-231-8773,8873

Бусад

 • Анагаахын судалгааны төв: 062-230-6041
 • Их сургуулийн эрүүл мэндийн төв : 062-230-6081
 • Чусон их сургуулийн шуудан: 062-230-6185
 • Анагаахын сургуулийн захиргаа: 062-230-6394
 • Шүдний эмнэлэг: 062-220-3810
 • Гуанжү банк: 062-220-3568
 • Үйлдвэрчний эвлэл (iCoop) : 062-230-6983
 • Замын хөдөлгөөний хяналтын өрөө: 062-230-6591
 • Профессоруудын барилга: 062-220-3567