Холбоо барих

 • Эмнэлгийн лавлах утас: Утас:1811-7474 Факс: 062-232-5723
 • Үзлэгийн цаг авах: Утас: 1811-7474 Факс: 062-228-3524

Амбулаторийн тасгууд

 • Халдварт өвчин судлал : 062-220-3093
 • Дотоод шүүрэл: 062-220-3011
 • Ревматологи: 062-220-3093
 • Гастроэнтерологи: 062-220-3016
 • Зүрх судас: 062-220-3025
 • Бөөр: 062-220-3059
 • Хавдар судлал, гематолои: 062-220-3010
 • Уушгины өвчн судлал: 062-220-3661
 • Өрхийн анагаах ухаан: 062-220-3534
 • Мэдрэлийн мэс засал ,тархи: 062-220-3120
 • Мэдээгүйжүүлэг, өвдөлт намдаах: 062-220-3229
 • Цацраг туяа, онкологи: 062-220-3245
 • Эмгэг судлал: 062-220-3270
 • Урологи: 062-220-3210
 • Эх барих, эмэгтэйчүүд: 062-220-3080
 • Гоо сайхан, нөхөн сэргээх мэс засал: 062-220-3180
 • Хүүхэд ба өсвөр үеийн өвчин судлал: 062-220-3040
 • Мэдрэл судлал: 062-220-3128
 • Мэдрэлийн мэс засал, нуруу: 062-220-3682
 • Нүдний эмгэг судлал: 062-220-3190
 • Радиологи: 062-220-3230
 • Мэс засал: 062-220-3060
 • Яаралтай тусламж: 062-220-3285
 • Чих хамар хоолой: 062-220-3200
 • Сэргээн засах : 062-220-3153
 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд: 062-220-3100
 • Гэмтэл согог, ортопед: 062-220-3140
 • Хөдөлмөр, хүрээлэн буй орчны анагаах ухаан: 062-220-3615
 • Лабораторийн анагаах ухаан: 062-220-3256
 • Арьсны өвчин судлал: 062-220-3130
 • Цөмийн анагаах ухаан: 062-220-3589
 • Зүрх судасны мэс засал: 062-220-3160

Тусгай мэргэжлийн төв

 • Үе судлал: 062-220-3140
 • Чихрийн шижингийн төв: 062-220-3011
 • Ходоод гэдэсний дурангийн төв: 062-220-3012
 • Нярайн эрчимт эмчилгээний төв : 062-220-3050
 • Зүрх судасны төв: 062-220-3025
 • Хавдрын төв: 062-220-3010
 • Яаралтай тусламжийн төв: 062-220-3280
 • Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв : 062-220-3500
 • Эрүүл мэндийг дэмжих төв : 062-220-3030
 • Лавлах төв: 062-220-3989
 • Нурууны төв: 062-220-3682
 • Нэг цэгийн төв: 1899-3075

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

 • Эмнэлгийн мэдээлэл, баримт бичиг олго алба: 062-220-3351
 • Шим тэжээлийн алба: 062-220-3325
 • Эмчилгээний зардлыг үнэлэх баг : 062-220-3269
 • Эмнэлгийн удирдлагын алба: 062-220-3735
 • IRB: 062-220-3268
 • Мэс заслын төв: 062-220-3220
 • Оршуулгын газар: 062-220-3352
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн үзлэгийн төв: 062-220-3615

Сургалт, судалгааны алба

 • Сургалт , судалгааны баг : 062-220-3552
 • Судалгааны туслах баг: 062-220-3268

Төлөвлөлт зохицуулалтын алба

 • Төлөвлөлтийн баг: 062-220-3730
 • Мэдээллийн технологийн баг: 062-220-3355

Гадаад харилцааны алба

 • Олон улсын эрүүл мэндийн төв: 062-220-3770
 • PR баг: 062-220-3288
 • Гадаад харилцааны алба(Нийгмийн халамж) : 062-220-3677
 • Гадаад хамтын ажиллагааны баг(Лавлах) : 062-220-3989
 • : 062-220-3288
 • Хүний нөөцийн баг: 062-220-3321
 • Даатгалын баг: 062-220-3346
 • Хангамжийн алба: 062-220-3771
 • Тусгай төслийн баг: 062-220-3352
 • Захиргааны алба: 062-220-3358
 • Санхүүгийн алба: 062-220-3361
 • Тоног, төхөөрөмжийн хяналтын алба: 062-220-3322

Эрчимт эмчилгээний тасаг (ICU)

 • ICU 1 (Дотоод эмчилгээ): 062-220-3282
 • ICU 2 (Мэдрэлийн): 062-220-3125
 • ICU 3 (Мэс заслын) : 062-231-8409
 • Яаралтай тусламжийн ICU: 062-220-3411~2

Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг

 • 31-р тасаг: 062-231-8331
 • 32-р тасаг: 062-231-8332
 • 33-р тасаг: 062-231-8333
 • 51-р тасаг: 062-231-8551
 • 52-р тасаг: 062-231-8552
 • 53-р тасаг: 062-231-8553
 • 61-р тасаг: 062-231-8661
 • 62-р тасаг: 062-231-8662
 • 63-р тасаг: 062-231-8663
 • 71-р тасаг: 062-231-8771
 • 72-р тасаг: 062-231-8772
 • 73-р тасаг: 062-231-8773
 • 55-р тасаг г: 062-231-8511
 • 75-р тасаг: 062-231-8534
 • Яаралтай тусламжийн тасаг: 062-231-8554