Холбоо барих

 • Гуанжү хот, Дун-гү, Пилмүндэ гудамж 365 (Зүүн 61453)
 • Утас 062-220-3114

Авто тээврийн хэрэгслээр ирэх зам

Сөүл хотоос ирэх
Сөүл – Кёнбү 1-р хурдны зам – Тэжон, Ансоны чиглэлээр чигээрээ явах – Чонь-Ан Нунсаны 25-р хурдны замд орж Чонь-Аны уулзвараар баруун эргэх - Гуанжү/Игсань чиглэлээр чигээрээ явах – Хунамын 25-р хурдны зам – Игсань уулзвараар чигээрээ явах – Чансон уулзвараар чигээрээ явах – Зүүн Гуанжү IC-аас баруун эргэж хурдны замаас гарах – Тү-Ам тойрог зам – Тү-Амжигү хэсгээс эргэх, Сансү 5 уулзварын чиглэл рүү зүүн эргээд чигээрээ явах - Чусон их сургуулийн эмнэлэг
Бүсан хотоос ирэх
Бусан – Намхэ 2-р хурдны зам руу орох, Жисоны 104-р хурдны зам – Намхэ явах замын 10-р хурдны зам – Масаны гаднах замын 10-р хурдны зам, Чанвон уулзвараас Жинжү, Тэгү, Пүгчанвон, Чанвоны чиглэл рүү явах – Тү-Ам руу орох хэсэгт Хуасүн, Сансү 5 уулзварын чиглэлд зүүн эргээд чигээрээ явах – Чусон их сургуулийн эмнэлэг

Хурдны автобус, метро, онгоц

 • Хурдны автобус : Гуанжү дэх U Square Гуанчон терминал дээр буух
 • Автобус : нисэхийн автобус, Сүнхуань 01, Гымху 36
 • Галт тэрэг : Гуанжү галт тэрэгний буудал
 • Автобус : Кымнам 55, Сунжон 98
 • Галт тэрэг : Сунжон-ри галт тэрэгний буудал
 • Автобус : Сунжон 98
 • Нисэх онгоц : Гуанжүгийн нисэх онгоцны буудал
 • Автобус : нисэхийн автобус 1000
 • Автобус
  Автобус
  Сүньхуан 01 Санмүжигү ↔ Санмүжигү 6-8 CUH
  Живон 15 Вольнам-дун ↔ Юнжон 9-11 CUH
  Жинволь 17 Сунамгундань ↔ Чадын-дун 7-9 CUH
  Бунсонь 27 Намгү Мүнхуа Есүльгуан ↔ Чомдань эцэс 7-9 CUH
  Илгуг 28 Саллэшиугу ↔ Баруун Гуанжү 5-7 CUH
  Живон 35 Вольнам-дун ↔ Чадын-дун 7-9 CUH
  Чомдань 09 Чомдань эцэс ↔ Жыншимса 6-8 CUH
  Кымнам 55 Жисань Ювоньжи-Ибгү ↔ Намгү Мүнхуа Есүльгуан 14-16 CUH
  Мүнхын 80 Чадын-дун ↔ Мүнхуа Данёг (Чунгаг) дээр буух, Чусонь их сургуулийн эмнэлгийн автобус руу сольж суух 14-16 CUH

Метроны шугам

Subway line