Тусгай эмчилгээний төв

Хавдрын төв

Танилцуулга

Хавдрын өвчтөнүүдэд илүү үр дүнтэй эмчилгээний аргыг санал болгохын тулд хавдрын тасагтай хамааралтай бусад тасгийн эмч нар хамтран ажиллаж нэг алхам сайжирсан эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байна.