Амбулаториор эмчлүүлэх дараалал

Эмчлүүлэх дараалал

Treatment procedure

Амбулаторийн эмчилгээ

Чусон их сургуулийн эмнэлэг нь эмнэлгийн нэгдсэн үйлчилгээ үзүүлдэг 2-р шатны байгууллага болно. Эмнэлэгт үйлчлүүлэхдээ анхан шатны болон хоёр дахь шатны эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага (эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг)-аас авсан “сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний тэтгэмж (эмчилгээ) хүссэн хүсэлт” эсвэл эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсаны дараа өөрчлөлттэй гарсан тухай бичсэн эмчийн бичиг (эрүүл мэндийн оношилгооны бичиг)-ийг өгч байж эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтийг эдлэх боломжтой болдог. Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний тэтгэмж авах хүсэлтийн хүчин төгөлдөр хугацаа лавлагаа авсан өдрөөс хойш 7 хоног хүртэл байх ба эрүүл мэндийн оношилгоо (эцсийн үр дүнг мэдэгдсэн)-ны бичиг мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрөөс хойш 60 хоног болно.
- Ажлын өдрүүд : Өвлийн улирал 08:30 ~ 17:00 / Зуны улирал 08:30 ~ 17:30
- Бямба гараг : 08:30 ~ 12:30

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээ

Чусон их сургуулийн эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээний төв нь ямар ч үед үүсч болон онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс оношилгоог хурдан, шуурхай, нарийн хийж, эмнэлгийн үйлчилгээний бүх чиглэлтэй үр дүнтэй хамтран ажилладаг яаралтай түргэн тусламжийн төвийг ажиллуулж байгаа. Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээний төв нь 24 цагийн аль ч үед эмнэлгийн үйлчилгээг авч болох ба Яаралтай тусламжийн тасгийн эмч нар ээлжлэн ажиллаж байгаа учир өвчтөний оношийг түргэн, шуурхай, нарийн гаргах боломжтой.

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төвийн мэргэжилтнүүдийн ажилладаг тасаг

Дотрын тасаг, Хүүхдийн тасаг, Мэдрэлийн тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэнд судлалын тасаг, Mэс заслын тасаг, Гэмтэл согог, мэс заслын тасаг, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, Цээж, зүрх судасны мэс заслын тасаг, Гоо сайхны мэс заслын тасаг, Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тасаг, Нүдний тасаг, Чих, хамар, хоолойн тасаг, Арьс өнгөний тасаг, Урологийн тасаг, Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний тасаг, Дүрс оношилгооны тасаг, Туяа эмчилгээ, хавдар судлалын тасаг, Эмгэг судлалын тасаг, Оношилгоо, шинжилгээний тасаг, Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг, Хөдөлмөр, орчны эрүүл мэндийн тасаг, Өрхийн эмчилгээний тасаг, Цөмийн эмчилгээний тасаг, Яаралтай тусламжийн тасаг, Шүдний тасаг

Түргэн тусламжийн машин ашиглах заавар

Зөвхөн эмнэлгийн өвчтөнүүд бус яаралтай тусламж шаардлагатай хүмүүс ямар ч үед ашиглаж болно.

Зөвхөн эмнэлгийн өвчтөнүүд бус яаралтай тусламж шаардлагатай хүмүүс ямар ч үед ашиглаж болно.

Өвчтөн өөрөө эмчлүүлэхийг хүссэн эмчээ сонгох боломжтой эмнэлгийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн.
Манай эмнэлэг нь Эрүүл мэндийн яамнаас “сонгож эмчлүүлэх боломжтой эмнэлгийн байгууллага”-аар тодорсон эмнэлгийн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм.
“Сонголттой эмчилгээ” гэдэг нь тодорхой нэгэн шаардлагыг хангасан эмчээс эмнэлгийн үйлчилгээ авахыг хэлэх бөгөөд сонголттой эмчилгээ авах хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд эмнэлгийн энгийн үйлчилгээ авна.
Сонголттой эмчилгээ авахыг хүсэж буй өвчтөн, түүний асран хамгаалагч нь "сонголттой эмчилгээ хүссэн өргөдлийн маягт"-г бөглөнө үү.
Сонголттой эмчилгээний нэмэлт зардлыг өвчтөн, мөн түүний асран хамгаалагч бүрэн хариуцна.
Давтан эмчлүүлж байгаа өвчтөний хувьд сонголттой эмчилгээний хүсэлтээ цуцлаагүй тохиолдолд сонголттой эмчилгээ хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
Сонголттой эмчилгээний эмчийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "эмнэлгийн эмчилгээний заавар"-аас харна уу.
Сонголттой эмчилгээтэй холбоотой гомдол, саналыг Захиргааны алба (Утас: 062-220-3340)-д хүлээн авч байна.