Эмнэлэгт хэвтэх - эмнэлгээс гарах дараалал

Admission and Discharge Procedure

Admission and Discharge Procedure

Эмнэлэгт хэвтэх шийдвэр

Тасгийн эмч эмнэлэгт хэвтүүлэх шийдвэр гаргавал 1 давхрын голд байрлах эмнэлэгт хэвтэхэд бүртгүүлэх цонхонд эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, эмчилгээний карт, иргэний үнэмлэхээ үзүүлнэ үү.

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх дараалал

Цонхонд байрлуулсан “Эмнэлэгт хэвтэх өргөдлийн маягт”-г бөглөж холбогдох баримт бичгийн хамт эмнэлэгт хэвтэх бүртгэлийн цонхонд өгч хариуцсан ажилтнаас заавар авна уу.
※ Бүрдүүлэх баримт бичиг: Эмнэлэгт хэвтэх бичиг, Эмнэлэгт хэвтэх өргөдөл, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх

Эмнэлэгт хэвтэхэд шаардагдах баримт бичиг болон эмчилгээний картыг холбогдох тасгийн сувилагчид өгч хэвтэн эмчлүүлэх өрөөний мэдээлэл болон анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл авсны дараа хэвтэх эмчлүүлэх эмчилгээг эхэлдэг.

Эмнэлгээс гарах шийдвэр

Хариуцсан эмч нь эмнэлгээс гарах шийдвэрийг гаргах ба энэ тохиолдолд өөрийн тасгийн сувилагчаас эмнэлгээс гарах талаар лавлана уу.
(Эмнэлгээс гарах шийдвэрийг эмнэлгээс гарахаас нэг өдрийн өмнө гаргадаг.)

Эмнэлгээс гарах дараалал

Эмнэлэгт хэвтсэн эмчилгээний төлбөрийг төрөлх мэдэгдэл авсны дараа 1 давхрын хүлээн авахад төлбөрийг төлж эмнэлгээс гарах бичиг авна.
Холбогдох тасгийн сувилагчид эмнэлгээс гарах бичгийг өгч Эмнэлгээс гарах эм авч, анхаарах зүйлс, давтан үзлэгийн огноог шалгасны дараа гэртээ харьж болно.

Түргэн тусламжийн машин ашиглах заавар

  • 1. Түргэн тусламжийн машин ашиглах тохиолдол
    Яаралтай тусламжийн өвчтөнийг тээвэрлэх, цус тээвэрлэх, оношилгооны дээж, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг зөөх, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн ажилтныг зөөх, эрхтэн шилжүүлэн суулгах, осол зэргээс үүдэн ослын газар дээр нас барах, бусад эмнэлэг болон манай эмнэлэгт эмчлүүлж байгаад нас барсан хүний цогцосыг эмнэлгийн оршуулгын ёслол үйлдэх танхим руу зөөх, нуруу, нугасны гэмтэлтэй өвчтөн болон алхахад бэрхшээлтэй өвчтөнийг зөөх, бусад эмчилгээнээс үүдэн аврах үйл ажиллагаа явуулах үед, эмнэлгээс хүсэлт гаргасан тохиолдолд

  • 2. Түргэн тусламжийн машины тээврийн өртөг
    * Түргэн тусламжийн машин (энгийн): 10 км дотор 30,000 вон, түүнээс дээш 1 км тутам 1,00 вон нэмэгдэнэ
    * Түргэн тусламжийн машин (тусгай): 10 км дотор 75,000 вон, түүнээс дээш 1 км тутам 1,300 вон нэмэгдэнэ