현재페이지 경로 정보입니다. 뎁스 메뉴리스트를 이용하여 페이지를 이동하실 수 있습니다.

Print Page.

Эмгэг судлалын тасаг

Тасгийн танилцуулга

Эмгэг судлалын тасаг нь хүний биеийн өвчнийг хэлбэр, дархлаа, молекул судлалын шинжилгээ хийж, хариуг уншиж өвчнийг нарийн, тодорхой оношилдог тул өвчнийг эмчлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ба өвчний бүх төрлийн эмгэг судлалын судалгааны ажил, сургалт явуулдаг.
Эдийн эмгэг судлал, эсийн эмгэг судлал, дархлаа судлал, молекул судлал, бичил бүтэцтэй эсийн (электрон микроскоп) эмгэг, удамшлын эсийн эмгэг судлал гэж хуваагддаг ба нийт 6 эмгэг судлаач ажиллаж байна. Эмнэлзүйн бүх тасаг урт хугацааны зөвлөгөөн хийх зэрэг хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлснээр өвчтөний оношийг нарийн тодорхойлж, тохирох эмчилгээг санал болгодог.

Оношилгоо

  • Эдийн эмгэг судлал : эдийн ерөнхий эмгэг судлалын шинжилгээ, хромосомын эмгэгийн шинжилгээ, дархлаа судлалын шинжилгээ
  • Эсийн эмгэг судлал : шингэн эсийн шинжилгээ, нарийн зүүний хатгалтын аргын эсийн шинжилгээ