현재페이지 경로 정보입니다. 뎁스 메뉴리스트를 이용하여 페이지를 이동하실 수 있습니다.

Print Page.

Цээж, зүрх судасны мэс заслын тасаг

Нуклейн хүчлийн шинжилгээ

Цээж, зүрх судасны мэс заслын тасаг нь хүний биеийн цээжний хэсэгт байрладаг зүрх, уушиг, улаан хоолой, гол судас, баруун болон зүүн уушиг хоорондын зай, өрц зэрэг эрхтнүүдийн өвчнийг оношилж, эмчилдэг. Эмчилгээг зүрхний хавхлагын олдмол эмгэг, тараагуур судас болон гол судасны эмгэгийг эмчилдэг насанд хүрсэн хүний зүрхний тасаг болон төрөлхийн зүрхний өвчнийг эмчилдэг хүүхдийн зүрхний тасаг, мөн түүнчлэн уушиг, улаан хоолой, баруун болон зүүн уушиг хоорондын зай, өрц зэрэг эрхтнүүдийн эмгэг, хавдрыг судалдаг цээжний ерөнхий тасаг гэж хувааж болно.

Өвчний төрөл

Зүрхний хавхлагын эмгэг (гол судасны хавхлага, митрал хавхлага, гурван хавтаст хавхлага, уушигны тал саран хавхлага), тараагуур судасны хатуурал, гол судасны эмгэг, зүрхний хавдар, тосгуур хоорондын болон ховдол хоорондын таславчийн цоорхой, уушигны хавдар, улаан хоолойн хавдар, пневмоторакс буюу цээжний гялтангийн хөндийд хий хурах, гамрит, гемоторакс, өрцний ивэрхий, сэрээ булчирхайн өвчин гэх мэт

Эмчилгээ

Зүрхний хавхлага солих мэс засал, зүрхний титэм судас залгах мэс засал, перикардийг зүсэж авах мэс засал, гол судас солих мэс засал, таславчийн согог засах мэс засал, уушигны хавдрын мэс засал, пневмоторакс буюу цээжний гялтангийн хөндийд хий хурах мэс засал, торакоскопи мэс засал, ивэрхий мэс засал, уушиг цэвэрлэх ажилбар гэх мэт

Оношилгоо

  • Зүрхний ЭХО (Echocardiography)
  • Компьютер томограф (CT)
  • Ясны скан шинжилгээ (Bone scan)
  • Титэм судасны ангиограмм (Coronary angiogram)
  • PET-CT

Бусад

Гол судасны эмгэгийн клиник, хавхлагын клиник, тараагуур судасны клиник, пневмоторакс буюу цээжний гялтангийн хөндийд хий хурах өвчний клиник ажиллаж байгаа болно.